Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Xylen

Xylen

p-Xylene (para-xylene) là một hydrocacbon thơm. Đây là một trong ba đồng phân dimethylbenzene được gọi chung là xylen. p-Xylene là một nguyên liệu hóa học quan trọng. Trong số các ứng dụng công nghiệp khác, nó là một nguyên liệu thô trong tổng hợp quy mô lớn các polyme khác nhau. Trong...