Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Sec-Butyl Acetate (SBAC) CAS NO: 105-46-4

Sec-Butyl Acetate (SBAC) CAS NO: 105-46-4

Sec-Butyl acetate (butyl acetate thứ sinh) là chất lỏng không màu rõ ràng có mùi trái cây. Có thể hòa trộn với một số dung môi hữu cơ; Gần như không hòa tan trong nước. Sec-Butyl axetat có thể dễ dàng thủy phân trong các dung dịch axit hoặc kiềm.