Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PMAc) là một ester lỏng không màu. Việc sử dụng kết thúc chủ yếu của PMAc bao gồm dung môi công nghiệp, sơn, mực, sơn phủ và sản xuất điện tử.