Follow us
Trang chủ > Xuất khẩu > Dung môi
N-octan CAS NO: 111-65-9

N-octan CAS NO: 111-65-9

Chỉ số octan là một minh bạch và chất lỏng không màu. Nó chủ yếu được dùng làm dung môi. Nó là một vật liệu tiêu chuẩn chromatographic phân tích và tổng hợp hữu cơ.