Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Bình thường Paraffin

Bình thường Paraffin

Các parafin bình thường (n-parafin) là các hydrocarbon tuyến tính, có độ dài chuỗi C9-C17, thường được tách ra từ dầu hỏa hoặc các phần dầu khí của dầu thô sử dụng sàng phân tử.