Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
N-Butyl Acetate (NBAC) CAS NO: 123-86-4

N-Butyl Acetate (NBAC) CAS NO: 123-86-4

N-butyl axetat là một chất lỏng không màu có mùi hoa trái dễ chịu. Việc sử dụng n-butyl acetate phổ biến nhất là dung môi trong sản xuất sơn mài và sơn. Sử dụng chủ yếu khác của nó là trong việc tạo ra chất kết dính và lớp phủ cứng. Bình butyl acetate thông thường cũng được sử dụng trong ngành dược phẩm như một dung môi hoặc một chất chiết xuất.