Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) CAS NO: 108-10-1

Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) CAS NO: 108-10-1

MIBK là chất lỏng dễ bay hơi, không màu, dễ bay hơi với mùi. Nó hòa tan trong tất cả các tỷ lệ trong nước, và được sử dụng trong nhiều ứng dụng dung môi cũng như là một thành phần trong nhiều phản ứng hóa học.