Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Methyl acetat (MTAC) CAS NO: 79-20-9

Methyl acetat (MTAC) CAS NO: 79-20-9

Methyl axetat là một chất lỏng trong suốt và không màu có mùi este điển hình. Nó thường được sử dụng trong các sản phẩm dung môi độc hại thấp như keo, sơn và sơn móng tay. Nó rất dễ trộn lẫn với tất cả các dung môi hữu cơ thông thường (rượu, xeton, glycol, este) nhưng chỉ có khả năng hòa tan nhẹ trong nước. Nó trở nên hòa tan trong nước với nhiệt độ cao.