Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Isobutyl Acetate (IBAC) CAS NO: 110-19-0

Isobutyl Acetate (IBAC) CAS NO: 110-19-0

Isobutyl Acetate là chất lỏng không màu rõ ràng với mùi trái cây. Nó được sử dụng như một dung môi cho sơn mài và nitrocellulose. Nó tương tự như n-butyl axetat và keton methyl isobutyl trong hoạt động dung môi và có thể được sử dụng như một chất thay thế cho các dung môi này trong nhiều công thức.