Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
N-heptan CAS NO: 142-82-5

N-heptan CAS NO: 142-82-5

Heptan là một chất lỏng trong suốt. Và nó chủ yếu là sử dụng thuốc trừ sâu trung gian, dược phẩm Trung gian, làm sạch thiết bị điện tử, tất cả các loại tốt hữu cơ tổng hợp nguyên liệu, chuẩn bị thử nghiệm.