Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Diisobutyl Ketone (DIBK) Số CAS: 108-83-8

Diisobutyl Ketone (DIBK) Số CAS: 108-83-8

Diisobutyl Ketone là một dung môi có độ pha loãng thấp có hoạt tính tốt đối với nhiều loại nhựa tổng hợp bao gồm nitrocellulose, phenolics, este rosin, alkyds, hydrocarbon, polyesters và acrylics. Nó hữu ích như là một chất làm chậm để cải thiện dòng chảy và giảm thiểu độ ẩm ướt. Để biết chi tiết của sản phẩm này, vui lòng liên hệ với Sandra qua email: sandra@haofeichem.com