Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Dicyclohexylamin (DCHA) CAS NO: 101-83-7

Dicyclohexylamin (DCHA) CAS NO: 101-83-7

Dicyclohexylamin là một chất lỏng trong suốt không màu có mùi ammonia nhẹ. Nó có thể hòa tan một chút trong nước và trộn lẫn với dung môi hữu cơ. Nó được sử dụng làm chất xúc tác cho sơn, vecni và mực. Nó cũng được sử dụng để sản xuất các chất ức chế ăn mòn, phụ gia dệt và giấy và máy gia tốc hóa học.