Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Cyclohexanol CAS No: 108-93-0

Cyclohexanol CAS No: 108-93-0

Chất lỏng không màu, trong suốt và dầu hoặc tinh thể trắng. Hòa tan trong etyl alcohol, ethyl acetate, carbon disulfide, dầu thông nhựa, dầu hạt lanh ... Độ hòa tan trong nước ở 20 ° C là 3,6g / 100g, độ tan trong cyclohexanol ở 20 ° C là 11g / 100g. Mật độ tương đối là (d20) 0.9624. Điểm nóng chảy 25,93 ° C. Điểm sôi là 160,84 ° C. Chiết suất là (n22D) 1.4641. Điểm chớp cháy là 68 ° C (chén gần).