Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Cyclohexane (CHX) CAS NO: 110-82-7

Cyclohexane (CHX) CAS NO: 110-82-7

Cyclohexane là chất lỏng không mùi, khó chịu. Khoảng 90% lượng này được tiêu thụ trong sản xuất caprolactam và axit adipic, được sử dụng để sản xuất nylon 6 và nylon 66. Nó cũng được sử dụng như một dung môi trong các quá trình hóa học và công nghiệp và gần đây đã được thay thế cho benzene trong nhiều ứng dụng .