Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
Cloroform CAS số 67-66-3

Cloroform CAS số 67-66-3

Cloform là chất lỏng không màu, trong suốt và dễ bay hơi với vị ngọt đặc biệt. Mật độ tương đối 1.489, điểm nóng chảy là -63.2 ℃. Nó ít chất dễ cháy, tan trong nước, hòa tan trong ethanol, ether, benzen, benzinum. Sự ổn định của chloroform không tốt, dễ dàng thủy phân thành axit metanoic và hydrogen chloride.