Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
2-Pyrrolidone (2-P) CAS No.616-45-5

2-Pyrrolidone (2-P) CAS No.616-45-5

2-Pyrrolidone là chất lỏng không màu. Nó là một dung môi rất tốt và dược phẩm trung gian. Nó có thể được trộn với nước và bất kỳ dung môi hữu cơ khác. Một yếu tố quan trọng mà chúng ta cần biết về 2-pyrrolidone là về sự xuất hiện của nó. Điểm đông cứng 25.6 o C.