Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Polyurethane và nhựa
Toluene Diisocyanate (TDI-80/20) Số CAS: 584-84-9

Toluene Diisocyanate (TDI-80/20) Số CAS: 584-84-9

Toluene Diisocyanate là một hỗn hợp tổng hợp của 2,4- và 2,6-isomers là một chất lỏng màu vàng không bay hơi, không màu và tan trong nhiều dung môi hữu cơ.