Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Polyurethane và nhựa
Pentaerythritol (PT) CAS NO: 115-77-5

Pentaerythritol (PT) CAS NO: 115-77-5

Pentaerythritol là tinh thể vàng trắng hoặc vàng. Hòa tan trong nước, hơi hòa tan trong rượu, không tan trong benzen, ete và ete dầu mỏ. Nó chủ yếu được sử dụng cho nhựa, các chất monomer hoá phóng xạ, polyurethane, este rosin, chất bôi trơn tổng hợp và xử lý sắc tố.