Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Polyurethane và nhựa
Dipentaerythritol (DPT) Số CAS: 126-58-9

Dipentaerythritol (DPT) Số CAS: 126-58-9

Di-PE là bột tinh thể trắng không mùi. Nó không độc hại đối với động vật, không kích thích da, không ô nhiễm môi trường. Nó tan trong nước nhưng ít tan trong dung môi hữu cơ nhất. Di-PE, là chất trung gian hoá học quan trọng, nó chủ yếu được sử dụng trong sản xuất nhựa alkyd, chất làm dẻo, chất bôi trơn tổng hợp, este rosin và chống cháy ...