Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Polyurethane và nhựa
Dimethyl Carbonate (DMC) CAS NO: 616-38-6

Dimethyl Carbonate (DMC) CAS NO: 616-38-6

DMC là chất lỏng không màu trong suốt. Nó có thể được trộn với các dung môi hữu cơ như rượu, xeton, este, nhưng hơi tan trong nước. Nó là một chất methyl hóa hoàn hảo, chất carbonylating, chất methoxylating và chất methylolating với các tính chất hóa học hoạt tính. Nó có thể được sử dụng để sản xuất polypropylene cacbonat. Trong dược phẩm và thuốc trừ sâu, DMC có thể được sử dụng để sản xuất ciprofloxacin và carbadox.