Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Polyurethane và nhựa
Adipic Acid (AA) CAS No.124-04-9

Adipic Acid (AA) CAS No.124-04-9

một axit dicarboxylic tinh thể màu trắng C6H10O4 được hình thành bởi quá trình oxy hóa các chất béo khác nhau và cũng được tổng hợp để sử dụng đặc biệt là trong sản xuất nylon