Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Polyurethane và nhựa
1,4-Butanediol (BDO) CAS NO: 110-63-4

1,4-Butanediol (BDO) CAS NO: 110-63-4

BDO là một chất lỏng không màu có độ nhớt nhớt. Nó có thể hòa tan trong methanol và ethanol, hơi tan trong ete. Nó có vị đắng và hấp thụ độ ẩm. Đây là một nguyên liệu quan trọng của hóa chất hữu cơ và hóa chất tinh khiết, nó là vật liệu cơ bản trong sản xuất polyethylene terephthalate (PBT) và nhựa sợi PBT. Đó là nguyên liệu chính để sản xuất tetrahydrofuran (THF).