Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nông dược
Triethylamine (TEA) CAS NO: 121-44-8

Triethylamine (TEA) CAS NO: 121-44-8

Triethylamine là một hợp chất hóa học thường được gọi là TEA. Chất lỏng dễ bay hơi này không có màu sắc và có một cá cay như mùi kết hợp với ammonia. Nó được sử dụng trong sản xuất thuốc, thuốc trừ sâu, chất làm chậm, nhiên liệu năng lượng cao, chất valeanized cao su vv