Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nông dược
Tetrahydrofuran (THF) CAS NO: 109-99-9

Tetrahydrofuran (THF) CAS NO: 109-99-9

Tetrahydrofuran là một chất lỏng không màu và trong suốt, tương tự như mùi của ete. Nó có thể hòa tan tất cả các hợp chất hữu cơ trừ polyethylene, nhựa polypropylene và flo. Đặc biệt đối với polyvinyl clorua, polyvinylidene clorua và anilin, nó có hiệu quả tốt. Tetrahydrofuran là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất PTMEG. Đây cũng là giải pháp chính trong ngành dược phẩm.