Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nông dược
Monoisopropylamine (MIPA) CAS NO: 75-31-0

Monoisopropylamine (MIPA) CAS NO: 75-31-0

Monoisopropylamine là chất lỏng dễ cháy. Nó có mùi giống amonia và có thể hòa lẫn với nước, rượu và ete. Nó là một chất hữu cơ quan trọng hữu cơ và thuốc trừ sâu trung gian. Nó được sử dụng làm dung môi, chất tạo nhũ, chất hoạt động bề mặt, bộ tăng tốc sulphat cao su và vv