Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nông dược
Methenamine (HMTA) CAS NO: 100-97-0

Methenamine (HMTA) CAS NO: 100-97-0

Hexamine còn được đặt tên là Urotropine là một loại nguyên liệu cho chất bảo dưỡng của nhựa phenolic, chất xúc tác của nhựa amino, chất thổi cao su lưu hoá, chất chống co lại hàng dệt, thuốc lợi tiểu và thuốc diệt trùng của hiệu thuốc, chất nổ đen công nghiệp quân sự và thuốc trừ sâu nông nghiệp. Và nó có thể được sử dụng cho chất hấp thụ ánh sáng và không khí trong mặt nạ khí độc, nếu nó được trộn với soda ăn da và phenoxit.