Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nông dược
Glyphosate CAS NO: 1071-83-6

Glyphosate CAS NO: 1071-83-6

Glyphosate (N- (phosphonomethyl) glycine) là một thuốc diệt cỏ có tính hệ thống rộng và chất làm khô cây. Nó là một hợp chất hữu cơ photpho, đặc biệt là một phosphonat. Nó được sử dụng để diệt cỏ dại, đặc biệt là cỏ dại lá rộng hàng năm và cỏ cạnh tranh với mùa màng.