Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nông dược
Acetonitrile (AN) CAS NO: 75-05-8

Acetonitrile (AN) CAS NO: 75-05-8

Acetonitrile không màu; chất lỏng trong suốt. Nó có thể là nguyên liệu thô của y học, hóa học nông nghiệp, dung môi để phân tích và ngành công nghiệp nhựa, nó cũng tương tự như dung môi của sợi tổng hợp và chất chiết xuất hữu cơ.