Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Chăm sóc cá nhân
Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) Số CAS: 68585-34-2

Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) Số CAS: 68585-34-2

Sodium laureth sulfate là chất lỏng hoặc chất lỏng trắng hoặc vàng, được sử dụng làm chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm sạch. SLES là một chất tạo bọt không tốn kém và rất hiệu quả.