Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Chăm sóc cá nhân
Sodium Alpha-Olefin Sulfonate (AOS) CAS NO: 68439-57-6

Sodium Alpha-Olefin Sulfonate (AOS) CAS NO: 68439-57-6

Sodium Alpha Olefin Sulfonate 35% là chất lỏng màu vàng hơi có mùi nhẹ. Nó khó tan trong nước, thực tế hòa tan trong acetone, thực tế hòa tan trong ethanol. Nó áp dụng cho các chất hoạt động bề mặt và chất tẩy lỏng và các sản phẩm khác.