Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Chăm sóc cá nhân
Axit Alkenyl Benzene Sulphonic tuyến tính 96% (LABSA) CAS NO: 27176-87-0

Axit Alkenyl Benzene Sulphonic tuyến tính 96% (LABSA) CAS NO: 27176-87-0

Một trong những nguyên liệu chính của chất tẩy rửa. Không dễ cháy, tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ thông thường. Có sự hấp thụ mạnh mẽ, sau khi acid hấp thụ là chất lỏng đục. Chất khử mùi và tạo bọt tốt, axit Linear Alkyl Benzen Sulfonic ổn định trong dung dịch axit, kiềm và một số oxit.