Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Vô cơ
Axit Phosphoric (PH) CAS NO: 7664-38-2

Axit Phosphoric (PH) CAS NO: 7664-38-2

Axit Phosphoric là một axit vô cơ có chứa phốt pho không mùi, không mùi. Axit Phosphoric được sử dụng trong nha khoa và chỉnh hình như là một giải pháp khắc, để làm sạch và làm thô các bề mặt của răng nơi thiết bị nha khoa hoặc chất trám sẽ được đặt. Ngoài ra, axit photphoric là thành phần cấu tạo xương và răng, và đóng một vai trò trong nhiều quá trình trao đổi chất.