Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Vô cơ
Paraffin clo 52 # (CP) CAS NO: 63449-39-8

Paraffin clo 52 # (CP) CAS NO: 63449-39-8

Paraffin clo Clo CP-52 là chất lỏng nhớt vàng không màu. Nó được sử dụng làm chất làm mềm thứ cấp trong các thành phần polyme (cáp, giày dép và các chất làm dẻo, phim, plastisols, linoleum vv), như là một thành phần trong các chế phẩm dầu trong ngành da.