Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Vô cơ
Caustic Soda (CS) CAS: 1310-73-2

Caustic Soda (CS) CAS: 1310-73-2

Caustic soda là chất rắn kết tinh không màu, tan trong 318 ° C mà không bị phân hủy. Nó rất hòa tan trong nước, với độ hòa tan thấp hơn trong ethanol và methanol, nhưng không tan trong ete và các dung môi không cực khác. Nó là một cơ sở mạnh phổ biến được sử dụng trong công nghiệp. Khoảng 56% lượng sodium hydroxide sản xuất được ngành công nghiệp sử dụng, 25% trong số đó được sử dụng trong ngành công nghiệp giấy. Natri hydroxit cũng được sử dụng trong sản xuất muối natri và chất tẩy rửa, điều chỉnh pH, và tổng hợp hữu cơ.