Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Phụ gia thực phẩm và thức ăn
Sodium Erythorbate CAS NO: 6381-77-7

Sodium Erythorbate CAS NO: 6381-77-7

Natri erythorbate là dạng viên hoặc tinh thể trắng màu trắng hoặc hơi vàng, không mùi, có mùi muối. Đây là một phụ gia thực phẩm được sử dụng chủ yếu trong thịt, gia cầm và nước giải khát. Về mặt hóa học, đó là muối natri của acid erythorbic.