Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Phụ gia thực phẩm và thức ăn
Potassium Sorbate CAS NO: 24634-61-5

Potassium Sorbate CAS NO: 24634-61-5

Kali sorbate là tinh thể trắng hoặc tinh thể bột, nó là muối kali của axit sorbic. Sử dụng chủ yếu là chất bảo quản thực phẩm. Kali sorbate có hiệu quả trong nhiều ứng dụng bao gồm thực phẩm, rượu và chăm sóc cá nhân.