Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Phụ gia thực phẩm và thức ăn
Benzoic Acid CAS NO: 65-86-0

Benzoic Acid CAS NO: 65-86-0

Axit benzoic là mầu trắng hoặc tinh thể dạng tinh thể, có mùi hơi benzoin hoặc benzaldehyde. Đây là một loại chất bảo quản thực phẩm quan trọng. Được sử dụng như một chất cố định hoặc chất bảo quản. Nó cũng được sử dụng trong y học, thuốc nhuộm, chất làm dẻo, chất bảo quản và các loại gia vị khác và sản xuất lương thực.